Propemperda Tahun 2017

No
Rancangan Peraturan Daerah
Status
3
Belum Pembahasan
9
Belum Pembahasan
10
Belum Pembahasan
11
Proses Pembahasan
12
Proses Pembahasan
14
Proses Pembahasan
15
Belum Pembahasan
16
Selesai Pembahasan
17
Belum Pembahasan
19
Belum Pembahasan
20
Proses Pembahasan
21
Belum Pembahasan
22
Belum Pembahasan
23
Belum Pembahasan
25
Selesai Pembahasan
26
Selesai Pembahasan
27
Belum Pembahasan
34
Selesai Pembahasan
40
Selesai Pembahasan