Syarifudin

Tempat/tgl. lahir: Jakarta, 4 Februari 1976
Agama: Islam
Istri: Sri Mayuli

Anak:

  1. Sheva Ilyas Dieanova.
  2. Syauqi Ad-Daraquthni.
  3. Sheikha Moza Assyfa.

Alamat:
Jl. Masjid At Taqwa 534, RT 005/008

Pengalaman organisasi:

  1. Dewan Pembina Forsa.
  2. Ketua Remaja Masjid.