Fraksi Partai Golkar

H. Taufik Azhar, M.Si
Penasehat
HM. Ashraf Ali, B.Ac., SH
Ketua
Judistira Hermawan, B. Buss
Sekretaris
H. Fathi Bin H. Rahmatullah
Bendahara
H. Ramly HI Muhammad, S.Sos., M.Si
Anggota
H. Zainuddin MH, SE
Anggota
HR. Khotibi Achyar
Anggota
H. Tandanan Daulay, SE
Anggota
Ruddin Akbar Lubis, SH., MH
Anggota