Fraksi Partai Golkar

H. Ramly H.I. Muhammad, M.Si
Penasehat
HM. Ashraf Ali, B.Ac., SH
Ketua
Judistira Hermawan, B. Buss
Sekretaris
H. Tandanan Daulay, SE
Bendahara
H. Fathi Bin H. Rahmatullah
Anggota
H. Zainuddin MH., SE
Anggota
Ruddin Akbar Lubis, SH., MH
Anggota
H. Taufik Azhar, M.Si
Anggota
HR. Khotibi Achyar, S.IP
Anggota