Fraksi Partai Golkar

Ruddin Akbar Lubis, SH., MH
Penasehat
HM. Ashraf Ali, B.Ac., SH
Ketua
Judistira Hermawan, B. Buss
Sekretaris
H. Taufik Azhar, M.Si
Bendahara
H. Fathi Bin H. Rahmatullah
Anggota
HR. Khotibi Achyar, S.IP
Anggota
H. Ramly H.I. Muhammad, M.Si
Anggota
H. Tandanan Daulay, SE
Anggota
H. Zainuddin MH., SE
Anggota