Fraksi Partai Golkar

H. Ramly HI Muhammad, S.Sos., M.Si
Penasehat
Ruddin Akbar Lubis, SH., MH
Ketua
Judistira Hermawan, B. Buss
Sekretaris
H. Fathi Bin H. Rahmatullah
Bendahara
HM. Ashraf Ali, B.Ac., SH
Anggota
HR. Khotibi Achyar
Anggota
H. Taufik Azhar, M.Si
Anggota
H. Zainuddin MH, SE
Anggota
H. Tandanan Daulay, SE
Anggota